โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

( Centara Grand Bangkok at Central World )
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ที่อยู่ : 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯรีวิวล่าสุดของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Convenient location with excellent food.
Post by Phanna Pao,Australia Date Feb 13,2013

Traveller review
8 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ