โรงแรมชาร์โตเดอแบงกอกโฮเต็ล

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมชาร์โตเดอแบงกอกโฮเต็ล

( Chateau De Bangkok )
โรงแรมชาร์โตเดอแบงกอกโฮเต็ล ที่อยู่ : 29 ซอยร่วมฤดี 1, ถ.เพลินจิต ลุมพินี, ปทุมวัน 10330, กรุงเทพฯ, ไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมชาร์โตเดอแบงกอกโฮเต็ล

Good location just 15 mins from BTS
Post by Asad Mahmood,Hong Kong Date Nov 27,2007

Traveller review
3 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ