โรงแรม ซิท ติน ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม ซิท ติน ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

( Citin Pratunam Bangkok Hotel )
โรงแรม ซิท ติน ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ที่อยู่ : 88/19 ซ.แสงกาญจนวานิช, ถ.เพชรบุรีซอย 17, พญาไท, ราชเทวี , ประตูน้ำ, กรุงเทพ, 10400รีวิวล่าสุดของโรงแรม ซิท ติน ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

Good customer service
Post by joycelyn,malaysia Date Feb 18,2015

Traveller review
35 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ