โรงแรม ไดมอนด์ ซิตี้

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม ไดมอนด์ ซิตี้

( Diamond City Hotel Bangkok )
โรงแรม ไดมอนด์ ซิตี้ ที่อยู่ : 594/23 ซอยพญานาค ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10400

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรม ไดมอนด์ ซิตี้

Good for tourist
Post by nitiphong songsrirote,Thailand Date Oct 16,2010

Traveller review
10 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการstyle:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>