โรงแรมเฟิร์ส

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทย



โรงแรมเฟิร์ส

( First Hotel Bangkok )
โรงแรมเฟิร์ส ที่อยู่ : 2 ถ.เพชรบุรี พญาไท , ประตูน้ำ, กรุงเทพ, ไทย 10400



รีวิวล่าสุดของโรงแรมเฟิร์ส

Excellent Location
Post by June Listiani Admodisastro,Malaysia Date May 26,2013

Traveller review
80 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ