โรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพ Pictures

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพ

( Sivatel Bangkok )
โรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพ ที่อยู่ : 53 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330รีวิวล่าสุดของโรงแรม ศิวาเทล กรุงเทพ

Great location
Post by Ucre,Italy Date Apr 09,2012

Traveller review
1 Reviews
See all review


Photo Gallery