โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

( Jasmine Grande Residence Hotel Bangkok )
โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ ที่อยู่ : 4338 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทยเดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ