โรงแรมเลกาซี่ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมเลกาซี่ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ

( Legacy Express Bangkok )
โรงแรมเลกาซี่ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ ที่อยู่ : 29 ถนนสุขุมวิท (หัวมุมซอยสุขุมวิท 1) กรุงเทพ 10110

ใช้ได้,7รีวิวล่าสุดของโรงแรมเลกาซี่ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ

Excellent location. Good Service.
Post by Al Balushi, Ghulam,Muscat, Oman Date Feb 10,2013

Traveller review
8 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ