โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ

( Millennium Hilton Bangkok )
โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ที่อยู่ : 123, ถ. เจริญกรุง, คลองสาน, กรุงเทพฯ 10600รีวิวล่าสุดของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ

Amazing place
Post by Mr. Ben,Perth, Australia Date Oct 01,2012

Traveller review
7 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการstyle:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>