โรงแรม เดอะ คีย์ กรุงเทพมหานคร

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม เดอะ คีย์ กรุงเทพมหานคร

( The Key Hotel Bangkok )
โรงแรม เดอะ คีย์ กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ : 19-19/1-3 สุขุมวิท ซอย 19 ถนน สุขุมวิท คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรม เดอะ คีย์ กรุงเทพมหานคร

Nice room
Post by Alan Wong,Malaysia Date Jan 30,2013

Traveller review
1 Reviews
See all review

โรงแรม เดอะ คีย์ กรุงเทพมหานคร 8 out of 10 From 2,802 Baht (93 USD) 1 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ