โรงแรม เดอะ เรสซิเดนซ์ ราชเทวี

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม เดอะ เรสซิเดนซ์ ราชเทวี

( The Residence Rajtaevee Bangkok )
โรงแรม เดอะ เรสซิเดนซ์ ราชเทวี ที่อยู่ : 588-1 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี 10400, กรุงเทพ

ใช้ได้,7รีวิวล่าสุดของโรงแรม เดอะ เรสซิเดนซ์ ราชเทวี

Excellent location with many choices of street food
Post by Imelda,Indonesia Date Jan 04,2016

Traveller review
95 Reviews
See all review

โรงแรม เดอะ เรสซิเดนซ์ ราชเทวี 7 out of 10 From 1,656 Baht (60 USD) 95 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ