วี เรสซิเดนซ์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยวี เรสซิเดนซ์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์

( V Residence Hotel and Serviced Apartment Bangkok )
วี เรสซิเดนซ์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ที่อยู่ : 704/1 ถนนสุขุมวิท, คลองเตย, สุขุมวิท, กรุงเทพรีวิวล่าสุดของวี เรสซิเดนซ์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์

Good location
Post by Haslam,Netherland Date Jul 31,2012

Traveller review
5 Reviews
See all review

วี เรสซิเดนซ์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ 8 out of 10 From 3,461 Baht (114 USD) 5 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ