ทัวร์หนึ่งวัน ขี่ช้าง ล่องแพ

ค้นหา เดย์ทริป ในประเทศไทยทัวร์หนึ่งวัน ขี่ช้าง ล่องแพ

ปางช้างแม่แตง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่ริม เปิดบริการทุกวัน อยู่ห่างตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 50 กิโลเมตร (อยู่ติดกับปางช้างแม่ตะมานเลยไปเพียงไม่ถึง 100 เมตร) มีจำนวนช้างค่อนข้างมาก มีการแสดงโชว์ความสามารถของช้างแสนรู้

ไฮไลท์

 • ขี่ช้าง ล่องแพ เที่ยวปางช้างที่แม่แตง นั่งเกวียนชมบรรยากาศธรรมชาติ
 • เที่ยวชมฟาร์มกล้วยไม้ สัมผัสวิถีชีวิตธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

โปรแกรมทัวร์ ขี่ช้างล่องแพ

 • 08:15 น. รับท่านจากโรงแรม เพื่อเดินทางไปปางช้างแม่แตง
 • 09:00 น. ชมการแสดง ของช้างแสนรู้ ที่ปางช้างแม่แตง นั่งช้างประมาณ 45 นาที เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่า ลีซอ
 • 11:30 น. เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่า ลีซอ นั่งล้อเกวียน กลับปางช้างเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 น. ล่องแพไม้ไผ่ประมาณ 1 ชั่วโมง
 • 16:30 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พักในเชียงใหม่

โปรแกรมทัวร์ ขี่ช้างล่องแพ เที่ยวหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว

 • 08:15 น. รับท่านจากโรงแรม เพื่อเดินทางไปปางช้างแม่แตง
 • 09:00 น. ชมการแสดง ของช้างแสนรู้ ที่ปางช้างแม่แตง นั่งช้างประมาณ 45 นาที เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่า ลีซอ
 • 11:30 น. เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่า ลีซอ นั่งล้อเกวียน กลับปางช้างเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 น. ล่องแพไม้ไผ่ประมาณ 1 ชั่วโมง
 • 15:00 น. เที่ยวหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว และขากลับแวะเที่ยวชมฟาร์มกล้วยไม้
 • 16:30 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พักในเชียงใหม่

ราคานี้รวม

 • รถรับ - ส่งโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
 • ค่าธรรมเนียมทั้งหมด
 • ไกด์สื่อสารภาษาอังกฤษ
 • อาหารกลางวัน
 • ประกันภัย
 • นั่งช้าง 45 นาที
 • ดูโชว์ช้างแสนรู้
 • ล่องแพไม้ไผ่
 • นั่งเกวียนโบราณ
 • ชมสวนกล้วยไม้

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอื่นๆ

บริการรถรับ-ส่ง

 • บริการรถรับส่งจะทำงานตามเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและภายในเส้นทางที่กำหนดไว้ เท่านั้น โปรดแจ้งชื่อโรงแรมของคุณในระหว่างขั้นตอนการจองของคุณ เราจะยืนยันเวลาการรับทางอีเมล
 • มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางไปโรงแรมในเชียงใหม่บางแห่ง นอกเหนือเส้นทางที่กำหนดไว้ (กรุณาแจ้งรายละเอียดให้ทราบ)

หมายเหตุ

 • เด็กอายุระหว่าง 3-7 ปี จ่ายในราคาเด็ก
 • ในกรณีที่การจองของคุณไม่ตรงกับความเป็นจริงเมื่อคุณแสดงตั๋วที่หน้าเคาเตอร์ (เช่นอายุเด็กความสูงของเด็กจำนวนคนและอื่น ๆ) คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง / Hotels2thailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

สิ่งสำคัญที่ต้องทราบ

 • เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.15 น. - 16.30 น.
 • แต่งกายได้ตามอัธยาศัย, เตรียมร่มสำหรับฤดูฝน, รองเท้าแตะ, ผ้าใบหรือประเภทอื่นๆ
 • สิ่งของอื่นๆที่เอาไปได้ : กล้องถ่ายรูป หมวก แว่นกันแดด
 • กรุณาวางแผนล่วงหน้ากับไกด์นำเที่ยวที่ล็อบบี้โรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาทีก่อนถึงเวลาที่กำหนด และไกด์ทัวร์จะรอท่านที่ล็อบบี้เพียง 15 นาที หลังเวลานัดหมายที่แจ้งไว้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อท่านได้ คณะทัวร์จะออกเดินทางต่อตามกำหนดการ และท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนสำหรับทัวร์ที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ
 • การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตามสภาพอากาศในท้องถิ่น ในกรณีที่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม จะเลื่อนออกไปจนกว่าสภาพอากาศเหมาะสม

วิธีใช้ Voucher

 • ท่านจะต้องจองล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนเข้าใช้บริการ
 • ท่านสามารถโชว์ Voucher ต่อพนักงานที่เค้าเตอร์ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่ง Voucher อาจจะถูกพิมพ์เป็นแผ่นกระดาษหรือท่านอาจจะโชว์ Voucher บนโทรศัพท์มือถือของท่าน เพื่อทำการเข้าเยี่ยมชม หรือแลกเป็นตั๋วตัวจริงก่อนเข้าใช้บริการ
 • ท่านที่ทำการจองและได้รับ Voucher ยืนยัน จะต้องโชว์บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่มีรูปภาพใบหน้าของท่าน และในตัว Voucher จะต้องมีหมายเลขของ Voucher นั้นๆ
 • Voucher สามารถใช้ได้เฉพาะวันที่และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ