โรงแรม บี พี เชียงใหม่ ซิตี้

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม บี พี เชียงใหม่ ซิตี้

( BP Chiang Mai City Hotel )
โรงแรม บี พี เชียงใหม่ ซิตี้ ที่อยู่ : 154 ถนนราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรม บี พี เชียงใหม่ ซิตี้

I like this hotel
Post by Miraha D. ,Turkey Date Dec 27,2012

Traveller review
10 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ