บ้านน้ำปิง ริเวอร์ไซด์ วิลเลจ รีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยบ้านน้ำปิง ริเวอร์ไซด์ วิลเลจ รีสอร์ท

( Baan Namping Riverside Village Chiang Mai )
บ้านน้ำปิง ริเวอร์ไซด์ วิลเลจ รีสอร์ท ที่อยู่ : 59/1-4, หมู่ 7, ถนน ชลประทาน, คูเมืิอง, สารภี,เชียงใหม่ 50140

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของบ้านน้ำปิง ริเวอร์ไซด์ วิลเลจ รีสอร์ท

Good location and Good service
Post by Leubner M.,Malaysia. Date Jul 31,2012

Traveller review
1 Reviews
See all review

บ้านน้ำปิง ริเวอร์ไซด์ วิลเลจ รีสอร์ท 8 out of 10 From 1,131 Baht (38 USD) 1 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ