บ้านสบาย วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยบ้านสบาย วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่

( Ban Sabai Village Resort & Spa Chiang Mai )
บ้านสบาย วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ ที่อยู่ : 219 หมู่ 9 ต.สันผีเสื้อ/ฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของบ้านสบาย วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่

Enjoy the natural beauty of the resort
Post by Yoyiei A.,Japan Date Jun 20,2011

Traveller review
3 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ