บุหลัน บุรี รีสอร์ท เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยบุหลัน บุรี รีสอร์ท เชียงใหม่

( Bulun Buri Resort Chiang mai )
บุหลัน บุรี รีสอร์ท เชียงใหม่ ที่อยู่ : 28 หมู่ 5 ต.บ้านพง อ.หางดง เชียงใหม่ 50230 ประเทศไทย

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของบุหลัน บุรี รีสอร์ท เชียงใหม่

Good service
Post by Trapia W.,Singapore Date Feb 07,2012

Traveller review
3 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการstyle:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>