โรงแรม บุรี แกเลอรี่ เฮ้าส์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม บุรี แกเลอรี่ เฮ้าส์

( Buri Gallery House Chiang Mai )
โรงแรม บุรี แกเลอรี่ เฮ้าส์ ที่อยู่ : 102 ถ.ราชดำเนิน ต.ศรีภูมิ, เขตเมืองเก่า, เชียงใหม่, ไทย 50200

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรม บุรี แกเลอรี่ เฮ้าส์

Lovely,traditional place
Post by jecky,china Date Dec 07,2011

Traveller review
3 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ