โรงแรมซี เอช เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมซี เอช เชียงใหม่

( C H Hotel Chiang Mai )
โรงแรมซี เอช เชียงใหม่ ที่อยู่ : เลขที่ 10 ซอย 8 ถ.เจริญประเทศ อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมซี เอช เชียงใหม่

Good hotel in Chiangmai
Post by Miche,Switzerland Date Jan 25,2016

Traveller review
7 Reviews
See all review

โรงแรมซี เอช เชียงใหม่ 6 out of 10 From 754 Baht (28 USD) 7 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ