โรงแรมซี เอช เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมซี เอช เชียงใหม่

( C H Hotel Chiang Mai )
โรงแรมซี เอช เชียงใหม่ ที่อยู่ : เลขที่ 10 ซอย 8 ถ.เจริญประเทศ อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมซี เอช เชียงใหม่

Good hotel in Chiangmai
Post by Miche,Switzerland Date Jan 25,2016

Traveller review
7 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการsrc="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>