โรงแรม เชียงใหม่ เกต

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม เชียงใหม่ เกต

( Chiang Mai Gate Hotel )
โรงแรม เชียงใหม่ เกต ที่อยู่ : 11/10 ถ.สุริยวงศ์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรม เชียงใหม่ เกต

Good hotel, execellent price vs quality
Post by Harry Kosters,Maastricht , Holland Date Mar 05,2012

Traveller review
12 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ