เชียงใหม่ ไฮแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยเชียงใหม่ ไฮแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท

( Chiangmai Highlands Golf and Spa Resort )
เชียงใหม่ ไฮแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท ที่อยู่ : เลขที่ 167 หมู่ 2 ต.อ่อนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 ประเทศไทยเดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ