โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์

( Chiang Mai Hills 2000 Hotel )
โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ ที่อยู่ : 18 ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์

Good Location Hotel.
Post by Blube,Netherland Date Feb 11,2012

Traveller review
2 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการstyle:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>