โรงแรมเชียงใหม่ พลาซ่า แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมเชียงใหม่ พลาซ่า แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

( Chiang Mai Plaza Hotel and Convention Center )
โรงแรมเชียงใหม่ พลาซ่า แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ที่อยู่ : เลขที่ 92 ถนนศรีดอนชัย (ไนท์ บาร์ซ่า) ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรมเชียงใหม่ พลาซ่า แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

Old Glory, but not bad at all, good location, good price
Post by van nylen,belgium Date Feb 18,2014

Traveller review
15 Reviews
See all review

โรงแรมเชียงใหม่ พลาซ่า แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 8 out of 10 From 1,225 Baht (44 USD) 15 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ