โรงแรมยูเรเซีย เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมยูเรเซีย เชียงใหม่

( Eurasia Chiang Mai Hotel )
โรงแรมยูเรเซีย เชียงใหม่ ที่อยู่ : 1 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000รีวิวล่าสุดของโรงแรมยูเรเซีย เชียงใหม่

Very nice hotel with charming staff
Post by KANG SENG POO,Japan Date Dec 27,2012

Traveller review
5 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ