กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยกัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

( Gassan Khuntan Golf & Resort Chiang Mai )
กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ที่อยู่ : เลขที่ 222 หมู่ 3 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของกัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

beautiful location
Post by Harold Dodd,United Kingdom Date Jul 21,2009

Traveller review
2 Reviews
See all review

กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 8 out of 10 From 1,223 Baht (46 USD) 2 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ