ม้ง ฮิลล์ไทรบ์ ลอดจ์ แม่ริม รีสอร์ท เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยม้ง ฮิลล์ไทรบ์ ลอดจ์ แม่ริม รีสอร์ท เชียงใหม่

( Hmong Hilltribe Lodge, Mae Rim Chiang Mai )
ม้ง ฮิลล์ไทรบ์ ลอดจ์ แม่ริม รีสอร์ท เชียงใหม่ ที่อยู่ : เลขที่ 111 หมู่ 4 ตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของม้ง ฮิลล์ไทรบ์ ลอดจ์ แม่ริม รีสอร์ท เชียงใหม่

Difficult to access
Post by Somboon Krobteeranon,Bkk, Thailand Date Jan 09,2013

Traveller review
1 Reviews
See all review

ม้ง ฮิลล์ไทรบ์ ลอดจ์ แม่ริม รีสอร์ท เชียงใหม่ 5 out of 10 From 3,058 Baht (110 USD) 1 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการstyle:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>