ฮับ 53 เบด & เบรคฟัส เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยฮับ 53 เบด & เบรคฟัส เชียงใหม่

( Hub53 Bed And Breakfast Chiang Mai )
ฮับ 53 เบด & เบรคฟัส เชียงใหม่ ที่อยู่ : 53 อาคารประกอบบุญ ถ.ชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง,เชียงใหม่, 50200เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ