ลานนา วิว โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยลานนา วิว โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

( Lanna View Hotel )
ลานนา วิว โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ที่อยู่ : 1 ซอยโรงพยาบาลลานนา ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์(เชียงใหม่-ลำปาง) ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่รีวิวล่าสุดของลานนา วิว โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

Overall
Post by Agonisa M.,Singapore Date Jan 06,2012

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการstyle:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>