โรงแรมนครพิงค์ลอดจ์ เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมนครพิงค์ลอดจ์ เชียงใหม่

( Nakornping Lodge Hotel Chiang Mai )
โรงแรมนครพิงค์ลอดจ์ เชียงใหม่ ที่อยู่ : 211 หมู่ 4(ตรงข้ามโรงพยาบาลนครพิงค์) ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทยเดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ