โรงแรม นิ่มซี่เส็ง เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทย



โรงแรม นิ่มซี่เส็ง เชียงใหม่

( Nim Chiangmai Airport Hotel )
โรงแรม นิ่มซี่เส็ง เชียงใหม่ ที่อยู่ : 79 ถนนเวียงพิงค์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่



เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ