โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

( Mercure Chiang Mai )
โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ที่อยู่ : เลขที่ 183 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

Great Hotel
Post by Shawn A.,Norway Date Dec 27,2012

Traveller review
11 Reviews
See all review

โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 8 out of 10 From 1,282 Baht (46 USD) 11 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ