โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์

( Pornping Hotel Chiang mai )
โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ ที่อยู่ : 46-48 ถ.เจริญประเทศ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100รีวิวล่าสุดของโรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์

Good hotel,good location, good price.
Post by Phil Andrews,Australia Date Nov 02,2013

Traveller review
16 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ