โรงแรมปริ๊นซ์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมปริ๊นซ์

( Prince Hotel Chiang Mai )
โรงแรมปริ๊นซ์ ที่อยู่ : 3 ถ.ท้ายวัง ต.ช้างม่อย เมือง 50300, เชียงใหม่, ไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมปริ๊นซ์

home from home
Post by beddy,sunderland Date Aug 12,2008

Traveller review
2 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ