โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท

( RarinJinda Wellness Spa Resort Chiangmai )
โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท ที่อยู่ : 14 ถ. เจริญราษฎร์ ต. วัดเกต, อ.เมือง, เชียงใหม่, ไทย 50000

ค่อนข้างดี,9รีวิวล่าสุดของโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท

Great location & lovely hotel.
Post by Nattia S.,France Date Dec 27,2012

Traveller review
3 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ