โรงแรมริมปิง วิลเลจ เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมริมปิง วิลเลจ เชียงใหม่

( Rimping Village Chiang Mai )
โรงแรมริมปิง วิลเลจ เชียงใหม่ ที่อยู่ : 13/1 ซอย 2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.วัดเกต อ.เจริญเมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย

ค่อนข้างดี,9รีวิวล่าสุดของโรงแรมริมปิง วิลเลจ เชียงใหม่

A great home!
Post by Chao Ching Hai,Singapore Date Jul 31,2012

Traveller review
11 Reviews
See all review

โรงแรมริมปิง วิลเลจ เชียงใหม่ 9 out of 10 From 2,093 Baht (69 USD) 11 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ