โรงแรมรอยัล ล้านนา เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมรอยัล ล้านนา เชียงใหม่

( Royal Lanna Hotel Chiang Mai )
โรงแรมรอยัล ล้านนา เชียงใหม่ ที่อยู่ : เลขที่ 119 ถนนลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมรอยัล ล้านนา เชียงใหม่

good
Post by cp choojai,singapore Date Feb 29,2016

Traveller review
3 Reviews
See all review

โรงแรมรอยัล ล้านนา เชียงใหม่ 7 out of 10 From 943 Baht (31 USD) 3 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ