โรงแรมอโมรา ท่าแพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมอโมรา ท่าแพ

( Amora Hotel Chiang Mai )
โรงแรมอโมรา ท่าแพ ที่อยู่ : 22 ถนนชัยภูมิ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง 50300, เชียงใหม่, ไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมอโมรา ท่าแพ

good value for money
Post by J Freeman,United Kingdom Date Jun 02,2005

Traveller review
4 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ