โรงแรมศิริล้านนา เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมศิริล้านนา เชียงใหม่

( Sirilanna Boutique Hotel Chiang Mai )
โรงแรมศิริล้านนา เชียงใหม่ ที่อยู่ : 89/3 ถ.ราชภาคินัย ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ค่อนข้างดี,9รีวิวล่าสุดของโรงแรมศิริล้านนา เชียงใหม่

amazing experience
Post by bund,London Date Dec 01,2011

Traveller review
3 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ