โรงแรมศรีปิง รีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมศรีปิง รีสอร์ท

( Sri Ping Resort Chiang Mai )
โรงแรมศรีปิง รีสอร์ท ที่อยู่ : 6 หมู่ 5 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมศรีปิง รีสอร์ท

The staff was very friendly and respectful
Post by adam,america Date Jun 18,2009

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ