โรงแรม สตาร์ เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม สตาร์ เชียงใหม่

( Star Hotel Chiang Mai )
โรงแรม สตาร์ เชียงใหม่ ที่อยู่ : 36 ซอย 4 ถนนลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรม สตาร์ เชียงใหม่

OK budget place
Post by Darold Pans,Indonesia Date Dec 12,2011

Traveller review
5 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ