โรงแรมธารินทร์ เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมธารินทร์ เชียงใหม่

( Tarin Hotel Chiang Mai )
โรงแรมธารินทร์ เชียงใหม่ ที่อยู่ : 10/7 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมธารินทร์ เชียงใหม่

Very nice place to stay.
Post by Gene Hizon,Saudi Arabia Date Aug 24,2005

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ