โรงแรม ชาร์โคล เฮ้าส์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม ชาร์โคล เฮ้าส์

( Charcoa House Bed & Breakfast Chiang Mai )
โรงแรม ชาร์โคล เฮ้าส์ ที่อยู่ : 4 ซอย1 ถนนศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง,เชียงใหม่

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรม ชาร์โคล เฮ้าส์

Good staff and good service
Post by Naza M.,Canada Date Aug 04,2012

Traveller review
7 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ