โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

( The Empress Hotel Chiang Mai )
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ที่อยู่ : 199 ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

Good hotel, good breakast, good room
Post by Veera Pakwattanakarn,Bangkok, Thailand Date Sep 17,2014

Traveller review
10 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ