โรงแรม อินเตอร์เนชั่นแนล

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม อินเตอร์เนชั่นแนล

( The International Hotel Chiang Mai )
โรงแรม อินเตอร์เนชั่นแนล ที่อยู่ : 11 ซ.เม็งรายรัศมี ถ.เสริมสุข ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่

ค่อนข้างดี,9รีวิวล่าสุดของโรงแรม อินเตอร์เนชั่นแนล

ห้องขนาดเล็ก แต่พักสบายมาก มีอยู่ในสิงค์โปร์ ด้วย
Post by มาลินี ,Thailand Date Jul 26,2011

Traveller review
2 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ