โรงแรมเดอะ ปาร์ค เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมเดอะ ปาร์ค เชียงใหม่

( The Park Hotel Chiang Mai )
โรงแรมเดอะ ปาร์ค เชียงใหม่ ที่อยู่ : 444 ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรมเดอะ ปาร์ค เชียงใหม่

Comfortable room Very nice hotel
Post by Mr. Gerard Johan Klaus,Netherlands Date May 14,2010

Traveller review
11 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ