โรงแรมบ้านไทย วิลเลจ เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมบ้านไทย วิลเลจ เชียงใหม่

( Banthai Village Hotel Chiang Mai )
โรงแรมบ้านไทย วิลเลจ เชียงใหม่ ที่อยู่ : 19 ท่าแพซอย 3 ถนนท่าแพ ไนท์ บาร์ซ่า ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ