เดอะ แบททารี่ พาร์ค มิดทาวน์ วิลล่า เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยเดอะ แบททารี่ พาร์ค มิดทาวน์ วิลล่า เชียงใหม่

( The Battery Park Midtown Villa Chiang Mai )
เดอะ แบททารี่ พาร์ค มิดทาวน์ วิลล่า เชียงใหม่ ที่อยู่ : 59/1 ถนนช้างม่อยเก่า ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประเทศไทยเดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ