กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

( Green Lake Resort Chiang Mai )
กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ ที่อยู่ : 230 หมู่ 2 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

Suitable for quiet relaxation.
Post by Derjiao W.,Italy Date Feb 20,2012

Traveller review
7 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ