โรงแรมอิมม์ ท่าแพ เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมอิมม์ ท่าแพ เชียงใหม่

( Imm Hotel Thaphae Chiang Mai )
โรงแรมอิมม์ ท่าแพ เชียงใหม่ ที่อยู่ : 17/1 ถนนคชสาร ช้างคลาน อำเภอเมือง ,เชียงใหม่, ไทย

ใช้ได้,7รีวิวล่าสุดของโรงแรมอิมม์ ท่าแพ เชียงใหม่

Excellent location
Post by Katherine, United Kingdom Date Jul 31,2012

Traveller review
6 Reviews
See all review

โรงแรมอิมม์ ท่าแพ เชียงใหม่ 7 out of 10 From 1,019 Baht (33 USD) 6 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ