ไนท์บาซาร์เกสท์เฮ้าส์ 2 เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยไนท์บาซาร์เกสท์เฮ้าส์ 2 เชียงใหม่

( Night Bazaar Place 2 (formerly Kalare Night Bazaar Guesthouse Chiang Mai) )
ไนท์บาซาร์เกสท์เฮ้าส์ 2 เชียงใหม่ ที่อยู่ : 89/2,41 ถนน ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100รีวิวล่าสุดของไนท์บาซาร์เกสท์เฮ้าส์ 2 เชียงใหม่

Nice location but loud noise
Post by Cookie,Lampang, Thailand Date Jan 03,2014

Traveller review
1 Reviews
See all review

ไนท์บาซาร์เกสท์เฮ้าส์ 2 เชียงใหม่ 8 out of 10 From 471 Baht (15 USD) 1 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ